Lei solcelleanlegg, få solenergi

Lei solcelle-anlegg, få solenergi

Norges første leiemodell for solcelleanlegg til offentlige og private næringsbygg

Hvorfor velge Soleie?

Vi tar investeringen og vedlikeholdet - du får en forutsigbar leiekostnad. All solenergi som anlegget produserer, er selvfølgelig din. Enten du bruker alt selv eller du selger overskuddsenergien.

Både byggeier og leietaker kan inngå avtale med oss, men resultatet blir det samme: solenergi til fast pris og synlige bærekraftstiltak.

Med oss på laget får du en samarbeidspartner som gjør at du raskt kan produsere din egen solenergi uten å ta risikoen ved å eie anlegget selv.

Solpanel tak Soleie

Solenergi til fri
benyttelse og
synlige bære-
kraftstiltak

Fordeler for byggeier

  • Solenergi uten investerings- og vedlikeholdskostnad
  • Soleie håndterer alt: fra design og installasjon til vedlikehold og forsikring
  • Bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk på bygget
  • Funksjonsgaranti på 30 år. Lengre garanti enn ved å eie selv.
  • Du kan tilby prisgunstig, miljøvennlig og forutsigbar solenergi til dine leietakere.

Fordeler for leietakere

  • Få tilgang på solenergi uten å investere selv
  • Du slipper nettleie og el-avgift på strøm fra solenergi
  • Du betaler leie kun for perioden du er leietaker i bygget
  • Forutsigbar leiepris uavhengig av spotprisen
  • Inntekt på salg av solenergi du ikke bruker selv

Planlegging

Vi kommer på befaring. Vi analyserer byggets strømforbruk, måler takareal, tegner anlegget og finner riktig underleverandør for prosjektet. Deretter utarbeider vi et leietilbud til deg.

Når tilbudet er akseptert, installerer vi solcelleanlegget i samarbeid med våre underleverandører.

Installasjon

Få solenergi

Når anlegget er ferdig, kan du produsere solenergi til fri bruk mot avtalt leiepris. Vi sørger for vedlikehold og oppetid gjennom anleggets levetid på opptil 30 år.

Noen utvalgte kunder

Dahlegruppen logo
LEMAN logo
Avantor logo
Logo Bulk
Henriksen Snekkeri logo
Avantor Logo
Bulderverksted logo
sprett-aktivitetspark-justert-hvit
Dahles Auto Logo
DSV Logo
Skade og lakk fredrikstad Logo
Gausdal_Landhandleri_logo
Holmskau eiendom logo
lettbutikk_logo
Nova klinikken logo
Lillestrøm Delta logo
Logo-skeidar
Mjørud Logo
Form Trening logo
Power_logo
seut-brygge-logo-
OTS Eiendom Logo
Hennig Olsen logo

Solide eiere

Soleie er eid av Akershus Energi AS og Østfold Energi AS, og begge selskaper har en langsiktig horisont hvor utbygging av fornybar energi er førsteprioritet.

Det gjør at vi kan sette sammen en unik utleiemodell der leieprisen kun styres av investeringskostnadene, ikke markedsprisen på strøm.

I praksis betyr det at du får forutsigbare kostnader og solenergi til fri benyttelse.

Eskil Lunde Jensen

Eskild Lunde Jensen

Konsernsjef i Akershus Energi

Vårt aller viktigste mål er å bidra til mer produksjon av fornybar energi. Solkraft på tak og fasader blir stadig viktigere, fordi det gir kortreist strøm der behovet er stort. Med løsningen fra Soleie vil mange flere bedrifter kunne få egenprodusert strøm uten å måtte ta de store investeringene selv.

Oddmund Kroken

Oddmund Kroken

Administrerende direktør i Østfold Energi

Vi trenger mer fornybar energi og solkraft er et viktig bidrag. Soleie representerer noe nytt og har på kort tid fått meget god respons fra markedet. Med Soleie er det nå både enklere og mer lønnsomt for bedrifter å investere i egenprodusert strøm.

Bidra til en bedre framtid

35
Solcelleanlegg
20 000
Solcellepaneler
35
Solcelleanlegg
20 000
Solcellepaneler

Noen av våre prosjekter

SKEIDAR BJØRKELANGEN

Bjørkelangen
Næring

POWER BJØRKELANGEN

Bjørkelangen
Næring

LILLESTRØM DELTA

Lillestrøm
Næring

LETTBUTIKK

Ytre Enebakk
Næring

HENNIG OLSEN iS

Kristiansand
Næring

GAUSDAL LANDHANDLERI

Bjørkelangen
Næring

Nyheter

Mjørud reduserer klimaavtrykket med solenergi

Teknologibedriften Mjørud i Rakkestad er på stadig jakt etter nye tiltak for å redusere energikostnader og det klimaavtrykket de etterlater seg. Snart tar de i bruk et omfattende solenergianlegg som Soleie har montert og leier ut på taket av produksjonsbygningen på Rudskogen.

Bulder Verksted valgte solcelleanlegg fra Soleie helt uten investeringer

Bulder Verksted på Lindeberg valgte investeringsfritt solcelleanlegg fra Soleie da de ønsket å redusere kraftkostnadene og øke miljøprofilen. – Går det som vi håper og tror, skal man ikke se bort fra at vi etablerer lignende anlegg på flere av våre øvrige verksteder, sier daglig leder i Bulder Verksted AS, Hans-Olav Løen.

Barcobygget har våknet til liv

Området fra Seutkrysset og mot Fredrikstad langs RV110, var for få år siden en skamplett, et sted man helst ikke viste frem med gjester i bilen. I dag fremstår strekningen totalt annerledes, med god utnyttelse av areal og funksjonelle bygninger. Ikke minst gjelder dette Barcobygget på Seut Brygge.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med leieprisen om spot-prisen på kWh endrer seg?

Leieavtalen med Soleie er fast og forutsigbar for leietaker. Hvordan markedet for strøm endrer seg påvirker ikke den fremtidige leieprisen av solcelleanlegget. Vi beregner leieprisen ut ifra investerings- og vedlikeholdskostnader på solcelleanlegget. Altså på samme grunnlag om du vurderer å kjøpe solcelleanlegget selv.

Jeg er leietaker og har gjenværende husleiekontrakt på 7 år. Kan jeg leie solcelleanlegget for denne perioden?

Ja det kan du. Vi installerer solcelleanlegget for at det skal produsere solstrøm i 30 år. Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer. Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem som er leietaker i bygget. Vi må da forhandle med ny leietaker om leieavtale på solcelleanlegget. Ønsker ny leietaker å ikke leie anlegget vil Soleie eksportere all solstrømmen ut på nettet og få spotpris som inntektskilde på solstrømmen

Hvordan kan jeg være sikker på at solcelleanlegget produserer som estimert?

Estimatet på solenergiproduksjonen er basert på historiske værdata i ditt geografiske område. Fremtidige værforhold påvirker direkte solenergiproduksjonen, så derfor opererer vi med konservative estimater slik at du kan være trygg på at solcelleanlegget gir det som er estimert. Men en garanti for at solinnstrålingen i fremtiden er som historisk kan vi dessverre ikke love.

Hvordan kan jeg følge med på hva solcelleanlegget produserer av strøm?

Du som leietaker får samme datatilgang som oss på monitoreringssystemet av anlegget. Du får samme informasjon som om du skulle ha kjøpt anlegget selv fra vår underleverandør. Her får du time-for-time produksjon og bærekraftsdata tilgjengelig.

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Størrelsen på et solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Det viktigste er at anlegget er dimensjonert opp mot det fremtidige strømforbruksmønsteret i bygget og være mest mulig selvforskyndt med solenergi fremfor å måtte kjøpe strøm fra nettet til spotpris og betale el-avgift og nettleie. Solstrømmen er direkte koblet til strømmåleren i byggets strømtavle.

Jeg har et takareal på 2000m2 – hvor mye solstrøm kan jeg få?

En tommelfingerregel er at et solcelleanlegg på østlandet produserer 135-140 kWh pr.m2. Et takareal på 2000m2 vil det kunne installeres et solcelleanlegg på ca. 1800 m2 som vil kunne gi 243.000 – 252.000 kWh. Vi legger solcelleanlegget med minimum 2 meters avstand fra gesims slik at man kan montere og vedlikeholde anlegget uten personlig fallsikringsutstyr.

Hvordan installeres et solcelleanlegg?

Alt av materiell som solcellepaneler, monteringsskinner og ballaststein løftes med kran opp på taket. Montasjeteamet starter utlegging av monteringsskinner, ballaststein, kabler og fester panelene til skinnene. Deretter kobles alle paneler sammen og det legges kabelgater ned til sikringsskapet i bygget klart til oppkobling. På flate tak ligger alt av materiell løst på taket som betyr at det er ingen hull eller gjennomføringer i taket.

Tåler takkonstruksjonen lasten fra solcelleanlegget?

Det er viktig at takkonstruksjonen tåler lasten fra solcelleanlegget i tillegg til snølast som er i det geografiske området. Et solcelleanlegg har en egenvekt på ca 20-30 kg pr.m2 avhengig av behov for ballast.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt om du lurer på noe.

lars@soleie.no

+47 907 41 592

Kontakt

Lars Erik Holmen Soleie

Lars Erik Holmen

Daglig leder
lars@soleie.no +47 907 41 592

Våre kontorer

Lillestrøm

Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm

Sarpsborg

Kalnesveien 5
1712 Grålum