You are currently viewing Oddmund Kroken

Oddmund Kroken

Vi trenger mer fornybar energi og solkraft er et viktig bidrag. Soleie representerer noe nytt og har på kort tid fått meget god respons fra markedet. Med Soleie er det nå både enklere og mer lønnsomt for bedrifter å investere i egenprodusert strøm.