Hva er vedlikeholdet på et solcelleanlegg?

Vi anvender, etter vår mening, de beste komponenter som finnes i markedet. Allikevel krever komponentene preventivt vedlikehold som alt annet teknisk utstyr. Vi monitorer solcelleanlegget time for time og analyserer opp mot andre anlegg vi har i samme område. I tillegg må kabler, koblinger og panelfester må sjekkes og spesielt inspisere skruefester til panelene. Når det kommer til panelene er de vanskelig å gjøre en visuell sjekk på utover å avdekke åpenbare knuste paneler. Derfor gjør vi termografering med drone av våre anlegg for å sikre at alle panelene virker som de skal. Vekselrettere i et solcelleanlegg har en estimert levetid på 10-20 år. Det betyr i realiteten at disse må skiftes en eller flere ganger i løpet av den estimerte levetiden på anlegget i 30 år. Alle vedlikeholdskostnader knyttet til solcelleanlegget dekker Soleie og er en del av den avtalte månedlige leieprisen.