for leietakere

Vi gir deg som er leietaker fordelen
av solenergi

Solcellepanel for byggeier

Fordeler med solceller for leietakere

Hvorfor benytte Soleie?

 

  • Tilgang til fornybar solenergi i din periode som leietaker i bygget
  • Du slipper nettleie og el-avgift på strøm fra solenergi
  • Du betaler leie kun for perioden du er leietaker i bygget
  • Forutsigbar leiepris uavhengig av spotpris
  • Inntekt på salg av solenergi du ikke bruker selv
  • Fast leiepris gir mer forutsigbarhet i strømkostnadene
  • Flytter du ut av bygget tar vi risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker
Solpanel tak Soleie
Solsikke soleie

Garantert solenergi gjennom leiekontrakten

Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer.

Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem som er leietaker i bygget. Vi må da forhandle med ny leietaker om leieavtale på solcelleanlegget.

Ønsker ny leietaker å ikke leie anlegget vil Soleie eksportere all solenergien ut på nettet og få spotpris som inntektskilde.

Forutsigbar leiepris og inntekt på overskuddsstrøm

Ved å leie et solcelleanlegg fra Soleie, får du forutsigbar leiepris uavhengig av spotpris.

Dersom solcelleanlegget produserer mer strøm enn du bruker, får du som leietaker inntekt på salg av overskuddsstrømmen.

Soleie leietaker
Natur sol

Redusert CO2 avtrykk

Et solcelleanlegg gir bygget bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk. Det er fra for miljøet og bra for deg.

Mange bedrifter opererer i et marked der kjøper har krav om å oppnå bærekraftsmål, også medregnet underleverandører.

Solcelleanlegg er ett av flere tiltak for å redusere CO2-avtrykket.

Soleie håndterer installasjon og vedlikehold

Soleie har byggherreansvaret og sørger for at leverandørene utfører en sikker montasje etter alle HMS-regler. Soleie stiller med egen prosjektleder som koordinerer arbeidet mot byggeier.

Etter at anlegget er på plass, sørger Soleie for jevnlig vedlikehold og nødvendige reparasjoner. Du får en fast kontaktperson som håndterer prosessen.

Soleie panel i soloppgang

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med leieprisen om spot-prisen på kWh endrer seg?

Leieavtalen med Soleie er fast og forutsigbar for leietaker. Hvordan markedet for strøm endrer seg påvirker ikke den fremtidige leieprisen av solcelleanlegget. Vi beregner leieprisen ut ifra investerings- og vedlikeholdskostnader på solcelleanlegget. Altså på samme grunnlag om du vurderer å kjøpe solcelleanlegget selv.

Jeg er leietaker og har gjenværende husleiekontrakt på 7 år. Kan jeg leie solcelleanlegget for denne perioden?

Ja det kan du. Vi installerer solcelleanlegget for at det skal produsere solstrøm i 30 år. Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer. Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem som er leietaker i bygget. Vi må da forhandle med ny leietaker om leieavtale på solcelleanlegget. Ønsker ny leietaker å ikke leie anlegget vil Soleie eksportere all solstrømmen ut på nettet og få spotpris som inntektskilde på solstrømmen

Hvordan kan jeg være sikker på at solcelleanlegget produserer som estimert?

Estimatet på solenergiproduksjonen er basert på historiske værdata i ditt geografiske område. Fremtidige værforhold påvirker direkte solenergiproduksjonen, så derfor opererer vi med konservative estimater slik at du kan være trygg på at solcelleanlegget gir det som er estimert. Men en garanti for at solinnstrålingen i fremtiden er som historisk kan vi dessverre ikke love.

Hvordan kan jeg følge med på hva solcelleanlegget produserer av strøm?

Du som leietaker får samme datatilgang som oss på monitoreringssystemet av anlegget. Du får samme informasjon som om du skulle ha kjøpt anlegget selv fra vår underleverandør. Her får du time-for-time produksjon og bærekraftsdata tilgjengelig.

Hvordan tar Soleie høyde for utviklingen i virkningsgrad av solcellepaneler?

Vi samarbeider med de ledende leverandører av solceller i Norge og tar i bruk nyeste teknologi som er kvalitetssikret til å vare lenge og produsere maksimalt av solenergi.

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Størrelsen på et solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Det viktigste er at anlegget er dimensjonert opp mot det fremtidige strømforbruksmønsteret i bygget og være mest mulig selvforskyndt med solenergi fremfor å måtte kjøpe strøm fra nettet til spotpris og betale el-avgift og nettleie. Solstrømmen er direkte koblet til strømmåleren i byggets strømtavle.

Jeg har et takareal på 2000m2 – hvor mye solstrøm kan jeg få?

En tommelfingerregel er at et solcelleanlegg på østlandet produserer 135-140 kWh pr.m2. Et takareal på 2000m2 vil det kunne installeres et solcelleanlegg på ca. 1800 m2 som vil kunne gi 243.000 – 252.000 kWh. Vi legger solcelleanlegget med minimum 2 meters avstand fra gesims slik at man kan montere og vedlikeholde anlegget uten personlig fallsikringsutstyr.

Hvordan installeres et solcelleanlegg?

Alt av materiell som solcellepaneler, monteringsskinner og ballaststein løftes med kran opp på taket. Montasjeteamet starter utlegging av monteringsskinner, ballaststein, kabler og fester panelene til skinnene. Deretter kobles alle paneler sammen og det legges kabelgater ned til sikringsskapet i bygget klart til oppkobling. På flate tak ligger alt av materiell løst på taket som betyr at det er ingen hull eller gjennomføringer i taket.

Trenger leietaker å forsikre solcelleanlegget?

Soleie er eier av solcelleanlegget og forsikrer dette på vår regning.

Hva er vedlikeholdet på et solcelleanlegg?

Vi anvender, etter vår mening, de beste komponenter som finnes i markedet. Allikevel krever komponentene preventivt vedlikehold som alt annet teknisk utstyr. Vi monitorer solcelleanlegget time for time og analyserer opp mot andre anlegg vi har i samme område. I tillegg må kabler, koblinger og panelfester må sjekkes og spesielt inspisere skruefester til panelene. Når det kommer til panelene er de vanskelig å gjøre en visuell sjekk på utover å avdekke åpenbare knuste paneler. Derfor gjør vi termografering med drone av våre anlegg for å sikre at alle panelene virker som de skal. Vekselrettere i et solcelleanlegg har en estimert levetid på 10-20 år. Det betyr i realiteten at disse må skiftes en eller flere ganger i løpet av den estimerte levetiden på anlegget i 30 år. Alle vedlikeholdskostnader knyttet til solcelleanlegget dekker Soleie og er en del av den avtalte månedlige leieprisen.

Hva påvirker leieprisen av et solcelleanlegg?

Leieprisen er direkte påvirket av hva investeringskostnaden på solcelleanlegget er i sin helhet. Antall solcellepaneler, vekselrettere, festemateriell og byggets utforming påvirker kostprisen på solcelleanleggets komponenter, samt installasjonskostnaden.

Hvor lenge må solcelleanlegget være installert på taket?

Vi installerer solcelleanlegget for at det skal forsyne bygget med solenergi i opptil 30 år. Det gir byggeier trygghet på at alle fremtidige leietakere av bygget gis mulighet for solenergi i mange år fremover. Byggeier og Soleie inngår en avtale om disposisjonsrettighet til at solcelleanlegget kan være installert i perioden.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt om du lurer på noe.

lars@soleie.no

+47 907 41 592

Kontakt

Lars Erik Holmen Soleie

Lars Erik Holmen

Daglig leder
lars@soleie.no +47 907 41 592

Våre kontorer

Lillestrøm

Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm

Sarpsborg

Kalnesveien 5
1712 Grålum