Ofte stilte spørsmål om leie av solcelleanlegg

Vi ønsker å kjøpe solcelleanlegget selv framfor å leie. Er det mulig med Soleie?

Soleie sin forretningsmodell er å anskaffe og leie ut anlegget. Ønsker du heller å investere selv, så takker vi for dialogen og samarbeidet og setter deg i kontakt med våre underleverandører om ønskelig for dere. Soleie ønsker at alle skal få solenergi – uavhengig om det er i samarbeid med oss eller ikke.

Hva skjer med leieprisen om spot-prisen på kWh endrer seg?

Leieavtalen med Soleie er fast og forutsigbar for leietaker. Hvordan markedet for strøm endrer seg påvirker ikke den fremtidige leieprisen av solcelleanlegget. Vi beregner leieprisen ut ifra investerings- og vedlikeholdskostnader på solcelleanlegget. Altså på samme grunnlag om du vurderer å kjøpe solcelleanlegget selv.

Jeg er leietaker og har gjenværende husleiekontrakt på 7 år. Kan jeg leie solcelleanlegget for denne perioden?

Ja det kan du. Vi installerer solcelleanlegget for at det skal produsere solstrøm i 30 år. Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer. Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem som er leietaker i bygget. Vi må da forhandle med ny leietaker om leieavtale på solcelleanlegget. Ønsker ny leietaker å ikke leie anlegget vil Soleie eksportere all solstrømmen ut på nettet og få spotpris som inntektskilde på solstrømmen

Hvordan kan jeg være sikker på at solcelleanlegget produserer som estimert?

Estimatet på solenergiproduksjonen er basert på historiske værdata i ditt geografiske område. Fremtidige værforhold påvirker direkte solenergiproduksjonen, så derfor opererer vi med konservative estimater slik at du kan være trygg på at solcelleanlegget gir det som er estimert. Men en garanti for at solinnstrålingen i fremtiden er som historisk kan vi dessverre ikke love.

Hvordan kan jeg følge med på hva solcelleanlegget produserer av strøm?

Du som leietaker får samme datatilgang som oss på monitoreringssystemet av anlegget. Du får samme informasjon som om du skulle ha kjøpt anlegget selv fra vår underleverandør. Her får du time-for-time produksjon og bærekraftsdata tilgjengelig.

Hvordan tar Soleie høyde for utviklingen i virkningsgrad av solcellepaneler?

Vi samarbeider med de ledende leverandører av solceller i Norge og tar i bruk nyeste teknologi som er kvalitetssikret til å vare lenge og produsere maksimalt av solenergi.

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Størrelsen på et solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Det viktigste er at anlegget er dimensjonert opp mot det fremtidige strømforbruksmønsteret i bygget og være mest mulig selvforskyndt med solenergi fremfor å måtte kjøpe strøm fra nettet til spotpris og betale el-avgift og nettleie. Solstrømmen er direkte koblet til strømmåleren i byggets strømtavle.

Jeg har et takareal på 2000m2 – hvor mye solstrøm kan jeg få?

En tommelfingerregel er at et solcelleanlegg på østlandet produserer 135-140 kWh pr.m2. Et takareal på 2000m2 vil det kunne installeres et solcelleanlegg på ca. 1800 m2 som vil kunne gi 243.000 – 252.000 kWh. Vi legger solcelleanlegget med minimum 2 meters avstand fra gesims slik at man kan montere og vedlikeholde anlegget uten personlig fallsikringsutstyr.

Hvordan installeres et solcelleanlegg?

Alt av materiell som solcellepaneler, monteringsskinner og ballaststein løftes med kran opp på taket. Montasjeteamet starter utlegging av monteringsskinner, ballaststein, kabler og fester panelene til skinnene. Deretter kobles alle paneler sammen og det legges kabelgater ned til sikringsskapet i bygget klart til oppkobling. På flate tak ligger alt av materiell løst på taket som betyr at det er ingen hull eller gjennomføringer i taket.

Tåler takkonstruksjonen lasten fra solcelleanlegget?

Det er viktig at takkonstruksjonen tåler lasten fra solcelleanlegget i tillegg til snølast som er i det geografiske området. Et solcelleanlegg har en egenvekt på ca 20-30 kg pr.m2 avhengig av behov for ballast.

Trenger leietaker å forsikre solcelleanlegget?

Soleie er eier av solcelleanlegget og forsikrer dette på vår regning.

Hva er vedlikeholdet på et solcelleanlegg?

Vi anvender, etter vår mening, de beste komponenter som finnes i markedet. Allikevel krever komponentene preventivt vedlikehold som alt annet teknisk utstyr. Vi monitorer solcelleanlegget time for time og analyserer opp mot andre anlegg vi har i samme område. I tillegg må kabler, koblinger og panelfester må sjekkes og spesielt inspisere skruefester til panelene. Når det kommer til panelene er de vanskelig å gjøre en visuell sjekk på utover å avdekke åpenbare knuste paneler. Derfor gjør vi termografering med drone av våre anlegg for å sikre at alle panelene virker som de skal. Vekselrettere i et solcelleanlegg har en estimert levetid på 10-20 år. Det betyr i realiteten at disse må skiftes en eller flere ganger i løpet av den estimerte levetiden på anlegget i 30 år. Alle vedlikeholdskostnader knyttet til solcelleanlegget dekker Soleie og er en del av den avtalte månedlige leieprisen.

Hva påvirker leieprisen av et solcelleanlegg?

Leieprisen er direkte påvirket av hva investeringskostnaden på solcelleanlegget er i sin helhet. Antall solcellepaneler, vekselrettere, festemateriell og byggets utforming påvirker kostprisen på solcelleanleggets komponenter, samt installasjonskostnaden.

Hvor lenge må solcelleanlegget være installert på taket?

Vi installerer solcelleanlegget for at det skal forsyne bygget med solenergi i opptil 30 år. Det gir byggeier trygghet på at alle fremtidige leietakere av bygget gis mulighet for solenergi i mange år fremover. Byggeier og Soleie inngår en avtale om disposisjonsrettighet til at solcelleanlegget kan være installert i perioden.