solenergi for offentlige og private byggeiere

Solstrøm til fri benyttelse og
et synlig bærekraftstiltak

Solcellepanel for byggeier

Fordeler med solenergi for byggeiere

Hvorfor benytte Soleie?

 

  • Solstrøm uten investering. Ingen binding av kapital
  • Soleie håndterer installasjon og vedlikehold
  • Bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk på bygget
  • Attraktivt for bærekraftsbevisste leietakere
  • Soleie forsikrer solcelleanlegget
  • Funksjonsgaranti på 30 år - lengre enn ved å eie anlegget selv.
Solpanel tak Soleie
Natur sol

Solenergi uten investering

Med leiemodellen til Soleie kan du leie solcelleanlegget i en avtalt periode uten å måtte binde opp kapital.

Vår leiekostnad er basert på investeringskostnaden for anlegget. Å eie et solcelleanlegg krever store investeringer og mye kapital over lang tid. Samtidig er garanti på komponentene forbundet med risiko.

Leier du solcelleanlegg sikrer du deg mot uforutsigbare eiekostnader.

Attraktivt for bærekraftsbevisste leietakere

Ett solcelleanlegg gir bygget bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk.

For mange leietakere er miljø- og bærekraftsperspektivet en viktig beslutningsfaktor for leieforholdet.

Soleie sollys skygger dame
Soleie solanlegg installasjon

Funksjonsgaranti og forsikring

Soleie gir en avtalt og kontraktsfestet funksjonsgaranti for solcelleanleggene på hele 30 år. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for solenergileveransen i hele leieperioden.

Vi tar ansvar for all utskiftning av komponenter i anleggets levetid. Å leie et solcelleanlegg har langt lavere risiko enn å eie selv, da produktgarantien ofte er mye kortere.

I tillegg sørger Soleie for forsikring og oppfølging av anlegget dersom skader eller uhell skulle oppstå.

Soleie håndterer installasjon og vedlikehold

Soleie har byggherreansvaret og sørger for at leverandørene utfører en sikker montasje etter alle HMS-regler. Soleie stiller med egen prosjektleder som koordinerer arbeidet mot byggeier.

Etter at anlegget er på plass, sørger Soleie for jevnlig vedlikehold og nødvendige reparasjoner. Du får en fast kontaktperson som håndterer prosessen.

Soleie panel i soloppgang

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker å kjøpe solcelleanlegget selv framfor å leie. Er det mulig med Soleie?

Soleie sin forretningsmodell er å anskaffe og leie ut anlegget. Ønsker du heller å investere selv, så takker vi for dialogen og samarbeidet og setter deg i kontakt med våre underleverandører om ønskelig for dere. Soleie ønsker at alle skal få solenergi – uavhengig om det er i samarbeid med oss eller ikke.

Hva skjer med leieprisen om spot-prisen på kWh endrer seg?

Leieavtalen med Soleie er fast og forutsigbar for leietaker. Hvordan markedet for strøm endrer seg påvirker ikke den fremtidige leieprisen av solcelleanlegget. Vi beregner leieprisen ut ifra investerings- og vedlikeholdskostnader på solcelleanlegget. Altså på samme grunnlag om du vurderer å kjøpe solcelleanlegget selv.

Hvordan kan jeg være sikker på at solcelleanlegget produserer som estimert?

Estimatet på solenergiproduksjonen er basert på historiske værdata i ditt geografiske område. Fremtidige værforhold påvirker direkte solenergiproduksjonen, så derfor opererer vi med konservative estimater slik at du kan være trygg på at solcelleanlegget gir det som er estimert. Men en garanti for at solinnstrålingen i fremtiden er som historisk kan vi dessverre ikke love.

Hvordan kan jeg følge med på hva solcelleanlegget produserer av strøm?

Du som leietaker får samme datatilgang som oss på monitoreringssystemet av anlegget. Du får samme informasjon som om du skulle ha kjøpt anlegget selv fra vår underleverandør. Her får du time-for-time produksjon og bærekraftsdata tilgjengelig.

Hvordan tar Soleie høyde for utviklingen i virkningsgrad av solcellepaneler?

Vi samarbeider med de ledende leverandører av solceller i Norge og tar i bruk nyeste teknologi som er kvalitetssikret til å vare lenge og produsere maksimalt av solenergi.

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Størrelsen på et solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Det viktigste er at anlegget er dimensjonert opp mot det fremtidige strømforbruksmønsteret i bygget og være mest mulig selvforskyndt med solenergi fremfor å måtte kjøpe strøm fra nettet til spotpris og betale el-avgift og nettleie. Solstrømmen er direkte koblet til strømmåleren i byggets strømtavle.

Jeg har et takareal på 2000m2 – hvor mye solstrøm kan jeg få?

En tommelfingerregel er at et solcelleanlegg på østlandet produserer 135-140 kWh pr.m2. Et takareal på 2000m2 vil det kunne installeres et solcelleanlegg på ca. 1800 m2 som vil kunne gi 243.000 – 252.000 kWh. Vi legger solcelleanlegget med minimum 2 meters avstand fra gesims slik at man kan montere og vedlikeholde anlegget uten personlig fallsikringsutstyr.

Hvordan installeres et solcelleanlegg?

Alt av materiell som solcellepaneler, monteringsskinner og ballaststein løftes med kran opp på taket. Montasjeteamet starter utlegging av monteringsskinner, ballaststein, kabler og fester panelene til skinnene. Deretter kobles alle paneler sammen og det legges kabelgater ned til sikringsskapet i bygget klart til oppkobling. På flate tak ligger alt av materiell løst på taket som betyr at det er ingen hull eller gjennomføringer i taket.

Tåler takkonstruksjonen lasten fra solcelleanlegget?

Det er viktig at takkonstruksjonen tåler lasten fra solcelleanlegget i tillegg til snølast som er i det geografiske området. Et solcelleanlegg har en egenvekt på ca 20-30 kg pr.m2 avhengig av behov for ballast.

Hva er vedlikeholdet på et solcelleanlegg?

Vi anvender, etter vår mening, de beste komponenter som finnes i markedet. Allikevel krever komponentene preventivt vedlikehold som alt annet teknisk utstyr. Vi monitorer solcelleanlegget time for time og analyserer opp mot andre anlegg vi har i samme område. I tillegg må kabler, koblinger og panelfester må sjekkes og spesielt inspisere skruefester til panelene. Når det kommer til panelene er de vanskelig å gjøre en visuell sjekk på utover å avdekke åpenbare knuste paneler. Derfor gjør vi termografering med drone av våre anlegg for å sikre at alle panelene virker som de skal. Vekselrettere i et solcelleanlegg har en estimert levetid på 10-20 år. Det betyr i realiteten at disse må skiftes en eller flere ganger i løpet av den estimerte levetiden på anlegget i 30 år. Alle vedlikeholdskostnader knyttet til solcelleanlegget dekker Soleie og er en del av den avtalte månedlige leieprisen.

Hva påvirker leieprisen av et solcelleanlegg?

Leieprisen er direkte påvirket av hva investeringskostnaden på solcelleanlegget er i sin helhet. Antall solcellepaneler, vekselrettere, festemateriell og byggets utforming påvirker kostprisen på solcelleanleggets komponenter, samt installasjonskostnaden.

Hvor lenge må solcelleanlegget være installert på taket?

Vi installerer solcelleanlegget for at det skal forsyne bygget med solenergi i opptil 30 år. Det gir byggeier trygghet på at alle fremtidige leietakere av bygget gis mulighet for solenergi i mange år fremover. Byggeier og Soleie inngår en avtale om disposisjonsrettighet til at solcelleanlegget kan være installert i perioden.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt om du lurer på noe.

lars@soleie.no

+47 907 41 592

Kontakt

Lars Erik Holmen Soleie

Lars Erik Holmen

Daglig leder
lars@soleie.no +47 907 41 592

Våre kontorer

Lillestrøm

Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm

Sarpsborg

Kalnesveien 5
1712 Grålum