Soleie presentert på Solenergikonferansen

Under foredraget “Sol – en investering i framtid og forretning” presenterte Frank Sagvik, Direktør for Ny fornybar i Akershus Energi, Soleie for en samlet solbransje.

8. og 9. desember 2020 arrangerte Solenergiklyngen Solenergikonferansen “Powered by the Sun”. Konferansen leverte de siste markedsoppdateringene og perspektiver videre på energi og solenergi, samt spennende presentasjoner fra hele bredden av selskaper og aktører i bransjen.

Under foredraget “Sol – en investering i framtid og forretning” presenterte Frank Sagvik, Direktør for Ny fornybar i Akershus Energi, Soleie for en samlet solbransje.

Soleie er et heleid datterselskap av Akershus Energi AS. Selskapet er etablert for å hjelpe offentlige og private byggeiere til å få lettere tilgang til kortreist solstrøm.

Soleie skal ta ansvar for hele anskaffelsesprosessen, samt bygging, drift og vedlikehold av anlegget. Det eneste kunden trenger å forholde til er en ordinær strømregning. Soleie vil eie anlegget og byggeiere eller utleiere som ønsker å få strøm fra eget tak eller fasade har mulighet for å leie et solcelleanlegg til egenproduksjon av strøm.

Solenergikonferansen med Frank Sagvik

Andre artikler

Mjørud reduserer klimaavtrykket med solenergi

Teknologibedriften Mjørud i Rakkestad er på stadig jakt etter nye tiltak for å redusere energikostnader og det klimaavtrykket de etterlater seg. Snart tar de i bruk et omfattende solenergianlegg som Soleie har montert og leier ut på taket av produksjonsbygningen på Rudskogen.

Bulder Verksted valgte solcelleanlegg fra Soleie helt uten investeringer

Bulder Verksted på Lindeberg valgte investeringsfritt solcelleanlegg fra Soleie da de ønsket å redusere kraftkostnadene og øke miljøprofilen. – Går det som vi håper og tror, skal man ikke se bort fra at vi etablerer lignende anlegg på flere av våre øvrige verksteder, sier daglig leder i Bulder Verksted AS, Hans-Olav Løen.

Barcobygget har våknet til liv

Området fra Seutkrysset og mot Fredrikstad langs RV110, var for få år siden en skamplett, et sted man helst ikke viste frem med gjester i bilen. I dag fremstår strekningen totalt annerledes, med god utnyttelse av areal og funksjonelle bygninger. Ikke minst gjelder dette Barcobygget på Seut Brygge.