OTS Eiendom satser stort på solenergi

I Bjørkelangen Næringspark har flere av OTS Eiendom sine leietakere inngått avtale om å leie solcelle-energi fra eget tak via Soleie. Det betyr i praksis stabilitet i energikostnader og ikke minst forbedret CO2-avtrykk.

For mange leietakere er miljø- og bærekraftperspektivet en viktig faktor når de skal inngå ny leieavtale. Bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk på bygget er noen av de faktorene som stadig blir viktigere for leietakerne. I tillegg kommer tryggheten ved stabile kostnader. Løsningen vi i Soleie AS tilbyr gjør at leietakere og gårdeiere kan leie solcelleanlegg fremfor å kjøpe egne. Nå har vi inngått avtale med OTS Eiendom om utlån av takene i Bjørkelangen Næringspark.

OTS Eiendom har troen på solenergi
I Bjørkelangen Næringspark har flere av OTS Eiendom sine leietakere allerede signert avtaler om leie av solcellepaneler av Soleie. (Blant annet Gausdal Landhandel, Skeidar og Power). I tillegg jobber OTS Eiendom også med å få på plass solcellepaneler på takene til flere leietakere og bedrifter i samme område.

– Den modellen vi har gått for, innebærer at vi låner bort takene, mens hver enkelt leietaker leier solcellepanel av Soleie. Det gir leietakerne besparelser i form av lavere energikostnader. Dette er ikke noe vi som utleier får noen gevinst av, utover at vi får et grønt bygg, forteller Sten Nordby, OTS Eiendom i et intervju med Indre Akershus Blad.

– Vi i Soleie baserer leiekostnaden på investeringskostnader for det aktuelle anlegget. Å eie et solcelleanlegg krever store investeringer og mye kapital over lang tid. Samtidig er garanti på de ulike komponentene forbundet med en viss risiko, som eksempelvis skade. Ved å leie i stedet for å kjøpe selv kan eiendomsbesittere sikre seg mot uforutsette utgifter. Leieforholdet følger lokalene, hvilket betyr at den dagen bedriften flytter ut opphører også leieavtalen med oss, forklarer Lars Erik Holmen, daglig leder i Soleie AS.

Gårdeier slipper risiko
Det er Soleie som står for alt av prosjektering, investering og vedlikehold av solcelleanleggene. Dette gjør at gårdeier kan holde kostnadene nede og til enhver tid ha full kontroll over utgifter.
– Vår visjon er å få opp flest mulig solcelleanlegg på næringsbygg i Norge. Å tilby leie til gårdeiere og leietakere er et middel for å nå dette målet. En klar fordel for gårdeier er at det ikke tilkommer uforutsette utgifter på vedlikehold, forsikringer og liknende, sier Holmen.

– Vi tar byggherreansvaret og sørger for at alle leverandører utfører en sikker montasje i henhold til gjeldende lover og HMS-regler. Selskapet stiller med egen prosjektleder som koordinerer arbeidet mot byggeier. Etter anlegget er på plass sørger vårt team i Soleie for jevnlig vedlikehold og alle nødvendige reparasjoner av anlegget, forklarer han.

De aktuelle takene i Bjørkelangen Næringspark er kvalitetssikret slik at de egner seg til å montere solcelleanlegg på. Holmen forteller at Soleie har gjort en anbudsrunde blant underleverandører og har valgt Solcellespesialisten og ST Elektro som samarbeidspartnere for å montere anlegget i Bjørkelangen Næringspark.

I tillegg spesial-tilpasses hvert enkelt anlegg for å møte kravene i det aktuelle bygget.

– Vi har sett på strømforbruket til de som leier i byggene og designet et solcelleanlegg som er optimalisert til forbruksmønsteret til hver enkelt leietaker, forteller Holmen.

Sirkulærøkonomi i praksis
– Vi i Soleie jobber ut fra en visjon om å få på plass mer solenergi til både private og offentlige næringsbygg. Vi har over tid sett at den største barriere for gårdeiere som ønsker å satse på fornybar energi er at ombygging, montering og vedlikehold av eksempelvis solcellepaneler krever store kapitalinvesteringer. Det å installere solcelleanleggene er kostbart, og dermed en stor investering for gårdeier. På tross av at anleggene har lang levetid og er lønnsomme for både gårdeier og leietakere på sikt, er mange nølende til å ta den store investeringen. Gjennom å tilby leie av anleggene som et alternativ håper vi at flere vil velge solcelleanlegg, forteller Holmen.

 Stabilt og miljøvennlig
Det er en kjent sak at Norge de siste årene har slitt med kraftunderskudd. Det resulterer i høye strømpriser og stor uforutsigbarhet for gårdeiere.

– Lokal produksjon av energi er bra for leietakerne i bygget, da de vil oppleve stabilitet på strømprisene i mye større grad. Men det er også fordelaktig for nettleier som leverer tjenester til det aktuelle bygget fordi de vil få bedre kapasitet. For eksempel vil installasjon av solcelleanlegg på nye bygg som oppføres bety at nettleiers ansvar for å sette opp nye trafostasjoner reduseres betraktelig, sier Holmen.

Får betalt for overskuddsenergi
Leietakerne får dekket så mye som 30-40% av deres årlige energibehov gjennom solcellepanelene.
– De får en fast lav pris på en stor del av energien de bruker i mange år fremover. Det er en sikkerhet for leietakeren, og et godt innsalgspoeng når gårdeier skal ut og hente inn nye leietakere, sier han.

Utover lavere strømkostnader sparer leietakerne også penger på nettleie og avgifter. Jo mindre strøm leietakeren bruker, jo lavere blir avgiftene. I tillegg vil leietakeren få betalt for den energien de ikke bruker.

 – Foreksempel, på solrike dager der bedriften har sommerstengt, og dermed ikke bruker opp strømmen som genereres, da selges denne energien videre og leietakeren får betalt en gitt sum for strømmen, forklarer Holmen.

Skryter av OTS Eiendom
– OTS Eiendom er nytenkende og fremoverlente. De ser på muligheter og er proaktive i forkant av en fremtid der sirkulærøkonomi vil være stadig mer viktig. Det er også flott å se at de gjør andre tiltak for bevisstgjøring om energiutfordringer. Jeg vet at de blant annet arrangert eget energiseminar for alle sine leietakere. Dette mener vi er noe flere eiendomsbesittere bør gjøre, avslutter Holmen.

OTS Eiendom AS, som eies av Blinken Holding AS og Motor Line AS, eier per i dag elleve bygg fordelt på åtte eiendommer i Bjørkelangen Næringspark. OTS Eiendom jobber for å utvikle Bjørkelangen Næringspark som et cluster for bilbasert varehandel. Eiendomsselskapet disponerer et areal på mer enn 14.500 kvm i Bjørkelangen Næringspark, som er utleid til Europris, Skeidar, Gaudal Landhadlerei, Trento treningsstudio, Plantasjen, Power, Vianor, Byggservice og Mekonomen.

Soleie2 copy

Andre artikler

Mjørud reduserer klimaavtrykket med solenergi

Teknologibedriften Mjørud i Rakkestad er på stadig jakt etter nye tiltak for å redusere energikostnader og det klimaavtrykket de etterlater seg. Snart tar de i bruk et omfattende solenergianlegg som Soleie har montert og leier ut på taket av produksjonsbygningen på Rudskogen.

Bulder Verksted valgte solcelleanlegg fra Soleie helt uten investeringer

Bulder Verksted på Lindeberg valgte investeringsfritt solcelleanlegg fra Soleie da de ønsket å redusere kraftkostnadene og øke miljøprofilen. – Går det som vi håper og tror, skal man ikke se bort fra at vi etablerer lignende anlegg på flere av våre øvrige verksteder, sier daglig leder i Bulder Verksted AS, Hans-Olav Løen.

Barcobygget har våknet til liv

Området fra Seutkrysset og mot Fredrikstad langs RV110, var for få år siden en skamplett, et sted man helst ikke viste frem med gjester i bilen. I dag fremstår strekningen totalt annerledes, med god utnyttelse av areal og funksjonelle bygninger. Ikke minst gjelder dette Barcobygget på Seut Brygge.