For leietakere

Hva skjer med leieprisen om spot-prisen på kWh endrer seg?

Leieavtalen med Soleie er fast og forutsigbar for leietaker. Hvordan markedet for strøm endrer seg påvirker ikke den fremtidige leieprisen av solcelleanlegget. Vi beregner leieprisen ut ifra investerings- og vedlikeholdskostnader på solcelleanlegget. Altså på samme grunnlag om du vurderer å kjøpe solcelleanlegget selv.

Jeg er leietaker og har gjenværende husleiekontrakt på 7 år. Kan jeg leie solcelleanlegget for denne perioden?

Ja det kan du. Vi installerer solcelleanlegget for at det skal produsere solstrøm i 30 år. Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer. Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem…

Hvordan kan jeg være sikker på at solcelleanlegget produserer som estimert?

Estimatet på solenergiproduksjonen er basert på historiske værdata i ditt geografiske område. Fremtidige værforhold påvirker direkte solenergiproduksjonen, så derfor opererer vi med konservative estimater slik at du kan være trygg på at solcelleanlegget gir det som er estimert. Men en garanti for at solinnstrålingen i fremtiden er som historisk kan vi dessverre ikke love.

Hvordan kan jeg følge med på hva solcelleanlegget produserer av strøm?

Du som leietaker får samme datatilgang som oss på monitoreringssystemet av anlegget. Du får samme informasjon som om du skulle ha kjøpt anlegget selv fra vår underleverandør. Her får du time-for-time produksjon og bærekraftsdata tilgjengelig.

Hvordan tar Soleie høyde for utviklingen i virkningsgrad av solcellepaneler?

Vi samarbeider med de ledende leverandører av solceller i Norge og tar i bruk nyeste teknologi som er kvalitetssikret til å vare lenge og produsere maksimalt av solenergi.

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Størrelsen på et solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Det viktigste er at anlegget er dimensjonert opp mot det fremtidige strømforbruksmønsteret i bygget og være mest mulig selvforskyndt med solenergi fremfor å måtte kjøpe strøm fra nettet til spotpris og betale el-avgift og nettleie. Solstrømmen er direkte koblet til strømmåleren i byggets strømtavle.

Jeg har et takareal på 2000m2 – hvor mye solstrøm kan jeg få?

En tommelfingerregel er at et solcelleanlegg på østlandet produserer 135-140 kWh pr.m2. Et takareal på 2000m2 vil det kunne installeres et solcelleanlegg på ca. 1800 m2 som vil kunne gi 243.000 – 252.000 kWh. Vi legger solcelleanlegget med minimum 2 meters avstand fra gesims slik at man kan montere og vedlikeholde anlegget uten personlig fallsikringsutstyr.

Hvordan installeres et solcelleanlegg?

Alt av materiell som solcellepaneler, monteringsskinner og ballaststein løftes med kran opp på taket. Montasjeteamet starter utlegging av monteringsskinner, ballaststein, kabler og fester panelene til skinnene. Deretter kobles alle paneler sammen og det legges kabelgater ned til sikringsskapet i bygget klart til oppkobling. På flate tak ligger alt av materiell løst på taket som betyr…

Trenger leietaker å forsikre solcelleanlegget?

Soleie er eier av solcelleanlegget og forsikrer dette på vår regning.

Hva er vedlikeholdet på et solcelleanlegg?

Vi anvender, etter vår mening, de beste komponenter som finnes i markedet. Allikevel krever komponentene preventivt vedlikehold som alt annet teknisk utstyr. Vi monitorer solcelleanlegget time for time og analyserer opp mot andre anlegg vi har i samme område. I tillegg må kabler, koblinger og panelfester må sjekkes og spesielt inspisere skruefester til panelene. Når…

Kontakt

Lars Erik Holmen Soleie

Lars Erik Holmen

Daglig leder
lars@soleie.no +47 907 41 592

Våre kontorer

Lillestrøm

Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm

Sarpsborg

Kalnesveien 5
1712 Grålum