Jeg er leietaker og har gjenværende husleiekontrakt på 7 år. Kan jeg leie solcelleanlegget for denne perioden?

Ja det kan du. Vi installerer solcelleanlegget for at det skal produsere solstrøm i 30 år. Du leier solcelleanlegget i den perioden som din husleiekontrakt varer. Soleie har risikoen med å leie ut solcelleanlegget til ny leietaker som flytter inn i bygget. Vi sørger for at bygget har solstrøm i 30 år uavhengig av hvem som er leietaker i bygget. Vi må da forhandle med ny leietaker om leieavtale på solcelleanlegget. Ønsker ny leietaker å ikke leie anlegget vil Soleie eksportere all solstrømmen ut på nettet og få spotpris som inntektskilde på solstrømmen